Jak można uzyskać biogaz?

W biurze rachunkowym pracuję księgowi.

Biogaz powstaje z materii organicznej w wyniku nieobecności tlenu. Wówczas wytwarza się mieszanina gazów, zwana biogazem. Proces ten występuje naturalnie w przyrodzie, w takich miejscach, jak dno mórz, na torfowiskach. W wyniki tych procesów niemal cała materia organiczna przemienia się w biogaz. Powstają także niewielkie ilości biomasy bądź ciepła.

Surowcami do produkcji biogazu mogą być odpady komunalne, osady ściekowe, odchody zwierzęce czy rośliny uprawne. W skład biogazu wchodzą najróżniejsze gazy, głównie jest to dwutlenek węgla, metan oraz para wodna. W śladowych ilościach znajdują się także inne gazy. Zaobserwowano, że zawartość tych gazów zależy od kilku czynników. Jest to m.in. ilość wody w podłożu, temperatura fermentacji czy stopień rozkładu podłoża.

Na skutek poszczególnych zakłóceń procesu, mogą występować określone nieprawidłowości. Może to być spowodowane np. temperaturą. Jeżeli ogrzewanie fermentatora zostanie nagle przerwane, wówczas całościowy proces może być mniej efektywny. Budując instalację do pozyskiwania biogazu, należy zadbać o prawidłowe podanie podłoża. W przypadku nieprawidłowości, może dojść do niewystarczającej ilości uzyskanego gazu lub wytworzenia nadmiernej ilości kwasów. Z tego powodu właściwe podłoże, a także jego jakość, gwarantują otrzymanie odpowiedniej jakości gazu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *