Polskie pomysły na inwestycje

fale.ekologicznie.com.pl

Polski obywatel stosunkowo niewiele pieniędzy odkłada, jeszcze mniej ze swoich oszczędności decyduje się zainwestować. Jest to duży problem, zwłaszcza w obliczu kurczącej się opieki socjalnej państwa i niskich emerytur. Dlatego rośnie presja na współudział obywateli w Funduszach Inwestycyjnych Otwartych. Te wcale nie są na polskim rynku żadną nowością – z powodzeniem działają od 1992 roku, kiedy to do życia powołane zostało Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy Pioneer.

Jego główną ideą było przejęcie części kapitału Polaków i zainwestowanie go w różne mechanizmy finansowe. Dzisiaj takie Fundusze Inwestycyjne Otwarte są bardzo powszechne i chętnie wybierane przez świadomych klientów, a Pioneer pozostał na rynku jednym z najbardziej innowacyjnych oferentów. Aktualnie klienci będący członkami funduszu Pioneera mogą skorzystać z kilkunastu subfunduszy strukturyzowanych w różny sposób. Klient po oddaniu części swoich środków funduszowi może wybrać jeden z subfunduszy, na który jego środki będą wpłacane.

Klient może wybrać chociażby w zależności od instrumentu finansowego – czy mają to być akcje, obligacje, a może woli wybrać fundusz grający wyłącznie na surowce. Klient nie ma wpływu na to, jakie konkretnie proporcje udziałów znajdą się w konkretnym pakiecie, ale może zdecydować o tym, czy woli wspierać drobne przedsiębiorstwa, czy grać na rynku surowców. Jest to więc idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą zdać się wyłącznie na analityka firmy i sami chcą mieć chociaż częściowy wpływ na ostateczny wynik swoich oszczędności..