Szkodliwość tradycyjnych form energii

http://granit.pila.pl http://www.bisnode.pl/firma/?id=1761409&nazwa=ASWO_PL_POBROTYŃ_SPÓŁKA_JAWNA

Jeszcze do niedawna niemal jedynymi surowcami energetycznymi był węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa oraz gaz ziemny. Naukowcy zaobserwowali jednak, że pozyskanie, jak również przetwarzanie tych surowców, wiąże się ze szkodliwością dla środowiska.

Wydobycie węgla powoduje degradację terenu. Ponadto skutkuje to zmianami krajobrazu. Już na tym etapie następuje emisja metanu. Samo wykorzystanie węgla to kolejna emisja gazów, głównie dwutlenku węgla, tlenków azotu czy dwutlenku siarki. Do atmosfery przedostają się popioły oraz pyły. Podobne efekty można uzyskać, w przypadku użytkowania gazu ziemnego. Dodatkowo uwalniane są lotne niemetanowe węglowodory. Stanowią one prekursory gazów cieplarnianych. Problemy pojawiają się również w przypadku użytkowania ropy naftowej oraz paliw ropopochodnych. W przypadku nieprzewidzianych lub niekontrowanych wycieków, istnieje wysokie prawdopodobieństwo skażenia środowiska. Podobnie, jak w poprzednich przypadkach, wykorzystanie ropy wiąże się z emisją dwutlenku węgla i siarki oraz tlenków azotu. Do tego dochodzą odpady stałe, które powstają w rafineriach.

Negatywne oddziaływanie dla środowiska posiada również energetyka jądrowa. Pozyskanie energii jądrowej skutkuje degradacją środowiska. Ponadto promieniotwórcze odpady wymagają specjalnego składowania. Z tego powodu energia pochodząca ze źródeł odnawialnych jest coraz popularniejsza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *